Νόμος 1331/83 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας καταβάλλει μηνιαίο χρηματικό βοήθημα για μίσθωση κατοικίας σε οικογένειες ή άτομα, των οποίων η μόνιμη κατοικία, ιδιόκτητη ή όχι, έγινε ακατοίκητη από τη θεομηνία (πλημμύρες) που έπληξε την περιοχή του νομού Πιερίας τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 1982.

 

2. Το μηνιαίο βοήθημα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους. Η καταβολή αρχίζει από την 01-11-1982, αν οι δικαιούχοι έχουν μισθώσει κατοικία από την ημερομηνία αυτή ή από την τυχόν μεταγενέστερη ημερομηνία, από την οποία σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο αρχίζει η μίσθωση.

 

3. Το ποσό του μηνιαίου βοηθήματος ορίζεται από 4.000 μέχρι 5.000 δραχμές κατά οικογένεια ανάλογα με τον αριθμό των μελών της.

 

4. Η δαπάνη για την καταβολή του οικονομικού βοηθήματος βαρύνει την οικεία πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

5. Το ύψος του βοηθήματος στα όρια που προβλέπονται από την παράγραφο 3 ανάλογα με τα μέλη των οικογενειών, ο τρόπος, η διάρκεια και οι προϋποθέσεις αναγνωρίσεως των δικαιούχων και καταβολής του βοηθήματος καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.