Νόμος 1332/83

Ν1332/1983: Ελληνική Κρατική Εταιρεία Τεχνικών Έργων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1332/1983: Ελληνική Κρατική Εταιρεία Τεχνικών Έργων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 30/Α/1983), 04-03-1983.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον κατωτέρω υπό της Βουλής, ψηφισθέντα νόμο:

 

Άρθρο 1: Σύσταση

Άρθρο 2: Έδρα - Υποκαταστήματα και Πρακτορεία

Άρθρο 3: Διάρκεια

Άρθρο 4: Σκοπός

Άρθρο 5: Μετοχικό Κεφάλαιο

Άρθρο 6: Αύξηση κεφαλαίου

Άρθρο 7: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8: Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9: Εποπτεία

Άρθρο 10: Τακτικός έλεγχος

Άρθρο 11: Καταστατικό

Άρθρο 12: Κανονισμοί

Άρθρο 13: Δάνεια

Άρθρο 14: Εγγύηση του Δημοσίου

Άρθρο 15: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα 02-03-1983.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.