Νόμος 1486/84 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 6 του ίδιου από 27-11-1926 προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 6: Όργανα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

 

1. Κεντρικά όργανα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος είναι:

 

α) η Αντιπροσωπεία,

β) η Διοικούσα Επιτροπή,

γ) ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής,

δ) οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων.

 

2. Περιφερειακά όργανα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος είναι:

 

α) η Αντιπροσωπεία περιφερειακού Τμήματος,

β) η Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος,

γ) οι Νομαρχιακές Επιτροπές.

 

3. Όργανα για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου στα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος είναι τα πρωτοβάθμια και το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο που προβλέπονται από τα άρθρα 28 και 29.

 

4. Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος λειτουργούν επίσης μόνιμες και έκτακτες επιτροπές επεξεργασίας θεμάτων στην έδρα ή στα περιφερειακά τμήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 15.

 

5. Για τους υπαλλήλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος λειτουργούν υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

6. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δύναται να ιδρύει επιστημονικά ή επαγγελματικά Τμήματα, με σκοπούς σχετιζόμενους με το τεχνικό δυναμικό της χώρας, την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και σχετική βιομηχανική δραστηριότητα, τη μελέτη και αδειοδότηση των τεχνικών έργων και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Στα επιστημονικά και επαγγελματικά Τμήματα δύναται να συμμετέχουν μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και αντεπιστέλλοντα μέλη, μη μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο και το σκοπό του Τμήματος.

 

Τα Τμήματα διατηρούν μητρώα μελών. Οι αποφάσεις των Τμημάτων δεσμεύονται από το πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό τους που εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το αργότερο ένα μήνα μετά την υποβολή του.

 

Τα Τμήματα λειτουργούν σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους. που έχει εγκριθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος δύναται να διεξάγονται ταυτόχρονα με τις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και οι εκλογές των επιστημονικών του τμημάτων, με βάση τον κανονισμό εκλογών του επιστημονικού τμήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 4233/2014 (ΦΕΚ 22/Α/2014).

}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.