Νόμος 1682/87

Ν1682/1987: Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής. Προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις, ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση του νόμου 1262/1982 και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1682/1987: Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής. Προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις, ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση του νόμου 1262/1982 και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 14/Α/1987), 16-02-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Προγραμματικές συμφωνίες - αναπτυξιακές συμβάσεις. Ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1262/1982

 

Άρθρο 3

 

Κεφάλαιο Γ: Οργανωτικά - δικονομικά θέματα και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 5: Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων

Άρθρο 14

Άρθρο 19

Άρθρο 20

 

Κεφάλαιο Δ: Θέματα βιομηχανίας και εμπορίου

 

Άρθρο 22

Άρθρο 25

Άρθρο 28

Άρθρο 29

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα 14-02-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.