Νόμος 1797/88 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Παραλαβή υλικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών γίνεται από πρωτοβάθμιες επιτροπές παραλαβής, που συνιστώνται για συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, κατά περίπτωση.

 

2. Εκτός των ανωτέρω πρωτοβάθμιων επιτροπών, συνιστώνται, όταν τούτο απαιτηθεί, δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής με απόφαση επίσης των ανωτέρω οργάνων.

 

3. Τα μέλη των μεν πρωτοβάθμιων επιτροπών προέρχονται από υπαλλήλους του φορέα, για τον οποίο προορίζονται το προς προμήθεια είδη, των δε δευτεροβάθμιων από υπαλλήλους του ενδιαφερόμενου φορέα και άλλων φορέων.

 

Κατά την συγκρότηση πρωτοβαθμίων επιτροπών παραλαβής, όταν ο ενδιαφερόμενος φορέας δεν διαθέτει υπαλλήλους της αναγκαίας, για την περίπτωση, ειδικότητας, στην επιτροπή συμμετέχει υπάλληλος της ειδικότητας αυτής από άλλο φορέα του δημόσιου τομέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 14 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.