Νόμος 1892/90 - Άρθρο 92

Άρθρο 92: Εκσυγχρονισμός πολιτικής για τις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 3 του νόμου 1797/1988 προστίθεται παράγραφος 21, που έχει ως εξής:

 

{21. Επίσης απευθείας ανάθεση γίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού όταν πρόκειται για καλλιτεχνικές - πολιτιστικές εργασίες ή για προμήθεια ή μεταφορά έργων τέχνης που απαιτούν ειδικές ικανότητες. Η ανάθεση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού έπειτα από γνώμη τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από τον αρμόδιο γενικό γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ως πρόεδρο, τον προϊστάμενο της οικείας διεύθυνσης και μία προσωπικότητα αναγνωρισμένου κύρους υποδεικνυόμενη από τον υπουργό.}

 

2. Οι διατάξεις των παραγράφων Α5 και Α6 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 1884/1990 εφαρμόζονται για τους διευθυντές με θητεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, Εθνικού Θεάτρου, Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Α. Σούτσου, Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης και Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 966/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Αυτοί που αποχώρησαν και αποζημιώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν δύνανται να επαναπροσληφθούν στα ανωτέρω κρατικά θέατρα, για μία πενταετία, με εξαίρεση τους μονωδούς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.