Νόμος 2224/94 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών, συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με έδρα την Αθήνα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εργασίας.

 

Σκοπός του Κέντρου είναι:

 

α) Να συνεπικουρεί το Εθνικό Συμβούλιο επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης, την Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης και την Νομαρχιακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης για την αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

 

β) Η πιστοποίηση της καταλληλότητας των κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών, των εκπαιδευτικών δομών, ιδίως ως προς τα προγράμματα κατάρτισης και την επάρκεια των χρησιμοποιούμενων εκπαιδευτών και την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων.

 

γ) Η ανάπτυξη προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και εκπαίδευσης εκπαιδευτών.

 

δ) Η κατάρτιση μητρώου φορέων παροχής συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

 

ε) Η ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία με αντίστοιχους φορείς χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται έπειτα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, ρυθμίζεται η σύνθεση, η συγκρότηση, η θητεία και οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι πόροι, οι θέσεις του προσωπικού και τα περιφερειακά όργανα και παραρτήματα του Κέντρου.

 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου και καταρτίζονται οι ακόλουθοι κανονισμοί:

 

α) οργάνωσης και λειτουργίας,

β) διοικητικού συμβουλίου,

γ) κατάστασης προσωπικού,

δ) διαχείρισης προμηθειών και λοιπών θεμάτων,

ε) ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών και προγραμμάτων κάθε είδους σε σχέση με τους σκοπούς του Κέντρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.