Νόμος 2323/95 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την άμεση στέγαση των σεισμοπλήκτων των νομών Γρεβενών και Κοζάνης, που επλήγησαν από το σεισμό της 13-05-1995, μπορεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων να αναλάβει την κατασκευή οικιών συμβατικής κατασκευής ή προκατασκευασμένων, θεωρουμένων των έργων αυτών ως δημόσιο έργο. Η κατασκευή των ανωτέρω οικιών γίνεται σε ιδιόκτητα οικόπεδα των σεισμοπλήκτων ή σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς, που παραχωρούνται ως οικόπεδα στους σεισμόπληκτους.

 

Οι σεισμόπληκτοι που επιθυμούν τη στέγασή του με τον ανωτέρω τρόπο πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις, στις οποίες να δηλώνουν ρητά και ανέκκλητα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις την επιλογή τους αυτή μέσα σε προθεσμία που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Τυχόν υποβληθείσες σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις είναι έγκυρες.

 

Οι οικίες αυτές είναι εμβαδού πενήντα (50) m2 για οικογένειες μέχρι τρία (3) άτομα και εξήντα (60) m2 για οικογένειες με τέσσερα (4) και άνω άτομα.

 

Κάθε σεισμόπληκτος δικαιούται μία μόνο προκατασκευασμένη ή συμβατική οικία. Για τις άλλες πληγείσες οικοδομές ιδιοκτησίας του (οικίες, καταστήματα, βοηθητικοί χώροι κ.λ.π.) μπορεί να χορηγείται άτοκο δάνειο χωρίς κρατική αρωγή. Αποκλειστικό δικαίωμα στις ανωτέρω οικίες έχουν οι σεισμόπληκτοι που ήταν μόνιμοι κάτοικοι στις πληγείσες από το σεισμό περιοχές και χρησιμοποιούσαν την καταστραφείσα οικεία τους ως μόνιμη κατοικία.

 

Η δαπάνη κατασκευής και τοποθέτησης των οικιών αυτών καλύπτεται από τις πιστώσεις ενάριθμου έργου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και παρέχεται ως δωρεάν κρατική αρωγή στους σεισμόπληκτους.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να ρυθμίζονται λεπτομέρειες και σχετικά θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 

2. Διοικητικές πράξεις ή αποφάσεις που εκδόθηκαν και συμβάσεις που καταρτίστηκαν μέχρι της ισχύος του παρόντος άρθρου, για την εκπλήρωση του προβλεπόμενου στην προηγούμενη παράγραφο σκοπού, θεωρούνται νόμιμες από της εκδόσεώς τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.