Νόμος 2323/95 - Άρθρο 8b

Άρθρο 8Β


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης επιτρέπεται να χορηγείται άδεια σε πλωτά μέσα που κινούνται στις φυσικές και τεχνητές λίμνες, καθώς και στους πλωτούς ποταμούς για την άσκηση τουριστικών και συγκοινωνιακών πλόων.

 

Με την άδεια καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση των πλόων που αφορούν:

 

Α. Προκειμένου για συγκοινωνιακούς πλόες:

 

α) στον καθορισμό δρομολογίων,

β) στον καθορισμό ανώτατης τιμολόγησης (ναύλος),

γ) στο όριο απομάκρυνσης λόγω ηλικίας του πλοίου από τα δρομολόγια και

δ) στη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας.

 

Β. Προκειμένου για τουριστικούς πλόες:

 

α) στη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας και

β) σε περιορισμούς που τυχόν επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής εκτέλεσης των πλόων.

 

Η παραπάνω απόφαση λαμβάνεται μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη και αποτελείται από:

 

α) το Νομάρχη, ως πρόεδρο,

 

β) έναν υπάλληλο των υπηρεσιών Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού και του τυχόν υπάρχοντος φορέα Διαχείρισης Λιμνών και του τοπικού Σωματείου Λεμβούχων, ως μέλη.

 

Γ. Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου και επιβολής προστίμων από 300 μέχρι 30.000 ευρώ στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.