Νόμος 2516/97 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Άδεια οικοδομής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου, απαιτείται να εκδοθεί προηγουμένως η κατά νόμο άδεια οικοδομής, η οποία και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.

 

2. Προκειμένου περί δραστηριοτήτων για τις οποίες ισχύει η απαλλαγή του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, η άδεια οικοδομής εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, μετά από προηγούμενη βεβαίωση της Αδειοδοτούσας Αρχής, περί απαλλαγής από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται εντός 3 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.