Νόμος 2639/98 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την ισχύ του παρόντος νόμου τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4362/1964 (ΦΕΚ 149/Α/1964) πρόσωπα ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, εξαιρούμενα της ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Προγενέστερος της έναρξης ισχύος του παρόντος χρόνος απασχόλησης των παραπάνω προσώπων, για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, εφαρμοζομένων αναλόγως και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997) περί καταβολής εισφορών πρόσθετης ασφάλισης.

 

Τα παραπάνω πρόσωπα, εφόσον μέχρι την ισχύ του παρόντος έχουν πραγματοποιήσει 500 ημέρες στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων από εργασία στις επιχειρήσεις των εδαφίων α', β', και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4169/1961 (ΦΕΚ 81/Α/1961), μπορούν με δήλωσή τους που υποβάλλουν στα Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων εντός ενός έτους από τη δημοσίευση ταυ παρόντος να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στο ίδρυμα, εξαιρούμενα της ασφάλισης του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

Οι κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 825/1978 (ΦΕΚ 189/Α/1978) απασχολούμενοι εξακολουθούν υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον η απασχόλησή τους λαμβάνει χώρα σε περιοχές που έχει επεκταθεί η ασφάλιση του Ιδρύματος ανεξαρτήτως του χρόνου επεκτάσεώς της.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.