Νόμος 2736/99 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:

 

1. Η περίπτωση η)η) της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 163/1967 (ΦΕΚ 177/Α/1967), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 145/1973 (ΦΕΚ 221/Α/1973).

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 435/1976 (ΦΕΚ 251/Α/1976).

 

3. Το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1641/1986 (ΦΕΚ 122/Α/1986).

 

4. Το άρθρο 4 του νόμου 1849/1989 (ΦΕΚ 113/Α/1989), όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 36 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 

5. Το άρθρο 11 του νόμου 2116/1993 (ΦΕΚ 18/Α/1993).

 

6. Η παράγραφος 2)γ του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1387/1983 (ΦΕΚ 110/Α/1983).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.