Νόμος 2738/99 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ειδικών κατηγοριών υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου:

 

α. οι διπλωματικοί υπάλληλοι,

β. οι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας και

γ. οι υπάλληλοι της Βουλής.

 

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του οικείου υπουργού, μετά από σύμφωνη γνώμη της αντιπροσωπευτικότερης οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος για τους υπαλλήλους των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού κλάδων, πλην των υπαλλήλων της Βουλής, για τους οποίους η επέκταση γίνεται με τον Κανονισμό της Βουλής. Με τα προεδρικά αυτά διατάγματα ή τον Κανονισμό της Βουλής, αντίστοιχα, είναι δυνατόν:

 

α. να ρυθμίζεται διαφορετικά η εκπροσώπηση στο πρώτο και δεύτερο επίπεδο διαπραγματεύσεων και το όργανο που ορίζει κατά περίπτωση τους εκπροσώπους του Δημοσίου και

 

β. η επέκταση να περιλαμβάνει το σύνολο ή ορισμένα από τα αναφερόμενα ζητήματα συλλογικών συμβάσεων του άρθρου 3.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.