Νόμος 2778/99 - Άρθρο 32

Άρθρο 32


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 40 παράγραφος 1 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999), στο πρώτο εδάφιο, προστίθενται περίπτωση δ', η οποία έχει ως εξής:

 

{δ) σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας.}

 

2. Στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1902/1990 (ΦΕΚ 138/Α/1990), στο δεύτερο εδάφιο, διαγράφονται οι λέξεις του άρθρου 17 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 608/1970. Στο τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, οι λέξεις και αριθμοί του άρθρου 17 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 608/1970 αντικαθίστανται με τις λέξεις ως προς τη σύνθεση του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

 

3. Στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1266/1982 (ΦΕΚ 81/Α/1982), στην περίπτωση 1, μετά τις λέξεις μετοχές Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου προστίθενται οι λέξεις και Εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

 

4. Όπου στις διατάξεις του νόμου [Ν] 876/1979 (ΦΕΚ 48/Α/1979) αναφέρονται Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ή Αμοιβαία Κεφάλαια νοούνται και οι εταιρίες και τα αμοιβαία κεφάλαια του νόμου [Ν] 1969/1991 και του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.