Νόμος 2831/00 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Τροποποίηση του άρθρου 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του νόμου 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και τις παραγράφους 3)α και 3)β του άρθρου 1 του νόμου 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της επιφάνειάς του. Γενικές και ειδικές διατάξεις, που καθορίζουν άμεσα ή έμμεσα μεγαλύτερα ποσοστά κάλυψης, παύουν να ισχύουν από την ισχύ του νόμου αυτού. Σε περιοχές που κατά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης ίσχυε το πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα δόμησης, εφόσον δεν ορίζεται με ειδικές διατάξεις μικρότερο, το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της επιφάνειας του οικοπέδου. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω επιτρέπεται η πραγματοποίηση ποσοστού κάλυψης έως 70%, προκειμένου να εξασφαλιστεί καλυπτόμενη επιφάνεια μέχρι 120,0 m2 σε κτίριο με αποκλειστική χρήση κατοικία.

 

Τα ήδη εγκεκριμένα διαγράμματα κάλυψης εξακολουθούν να ισχύουν. Κατά την αναθεώρηση, επέκταση ή έγκριση ρυμοτομικών σχεδίων ή τροποποίηση των όρων δόμησης περιοχής μπορεί να καθορίζονται διαγράμματα κάλυψης ανεξαρτήτως ποσοστού, σε ολόκληρη ή σε τμήμα της σχετικής περιοχής εφόσον αιτιολογούνται από την αντίστοιχη μελέτη της περιοχής.}

 

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 και μετά τις λέξεις: επιφάνεια του προκηπίου προστίθενται τα εξής:

 

{η επιφάνεια της στοάς όταν κατασκευάζεται χωρίς υποστηλώματα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15, εφόσον δεν κατασκευάζονται όροφοι πάνω από την επιφάνεια αυτή.}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επίσης θεωρούνται ως υποχρεωτικοί ακάλυπτοι χώροι τμήματα του ακάλυπτου χώρου που εισέχουν στο κτίριο, εφόσον το πλάτος τους είναι τουλάχιστον Δ (όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1) ανεξάρτητα από το βάθος τους, καθώς και αίθριο με ελάχιστες διαστάσεις 2Δ που είναι προσπελάσιμο από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού μέσω ημιυπαίθριων χώρων ελάχιστου πλάτους 2.50 m ή μέσω ακάλυπτων χώρων του αυτού ελάχιστου πλάτους.}

 

4. Στο τέλος του εδαφίου β της παραγράφου 3 προστίθενται τα εξής:

 

{εκτός από τις δεξαμενές υγρών καυσίμων της παραγράφου 5 αυτού.}

 

5. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3)γ του άρθρου 1 του νόμου 1772/1988, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Κλίμακες κινδύνου εφόσον απαιτούνται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού πυροπροστασίας και μόνο σε υφιστάμενα πριν από την ισχύ του κανονισμού κτίρια στα οποία έχει εξαντληθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου.}

 

6. Στην παράγραφο 3 προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) Τα σκίαστρα της παραγράφου 6 του άρθρου 11, οι κατασκευές των περιπτώσεων ι)γ) και ι)δ) της παραγράφου 18 του άρθρου 7, καθώς και η επιφάνεια του σεισμικού αρμού της περίπτωσης ι)ε) της ίδιας παραγράφου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.