Νόμος 2837/00 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με απόφαση του Υπουργού Αιγαίου δημοπρατείται για μία ακόμη φορά κατά τις κείμενες διατάξεις η μεταβίβαση του Πλωτού Ιατρικού Εξεταστικού Κέντρο (ΠΙΕΚ) IΠΠOKPATHΣ. Σε περίπτωση που κριθεί άγονη η δημοπρασία με απόφαση του Υπουργού Αιγαίου είναι δυνατόν να μεταβιβάζεται η κυριότητα ή να παραχωρείται η χρήση του Πλωτού Ιατρικού Εξεταστικού Κέντρου (ΠΙΕΚ) ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ κατά προτεραιότητα στο Πολεμικό Ναυτικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ελλείψει εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε σωματεία και συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προκειμένου αυτά να το χρησιμοποιήσουν για τους σκοπούς που προβλέπονται από το καταστατικό τους.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης της χρήσης ή κυριότητας του πλοίου εκτός οποιασδήποτε απαιτούμενης κατά νόμον άδειας και αποκλειόμενης της χρήσης του πλοίου για την επ' αμοιβή παροχών ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.