Νόμος 2842/00

Ν2842/2000: Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2842/2000: Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ, (ΦΕΚ 207/Α/2000), 27-09-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Αντικατάσταση της δραχμής από το ευρώ

Άρθρο 2: Μετατροπές και στρογγυλοποιήσεις

Άρθρο 3: Αντικατάσταση επιτοκίων

Άρθρο 4: Αγορά συναλλάγματος

Άρθρο 5: Ρήτρες συναλλάγματος, χρυσού, χρυσών νομισμάτων και τιμαρίθμου

Άρθρο 6: Φορολογικές διατάξεις

Άρθρο 7: Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές - Βεβαίωση είσπραξης εσόδων, πληρωμές κατά τη μεταβατική περίοδο

Άρθρο 8: Δημόσιο χρέος

Άρθρο 9: Τελωνειακές διατάξεις

Άρθρο 10: Δημόσιο Λογιστικό και Λογιστικό Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

Άρθρο 11: Μετοχικό Κεφάλαιο Ανωνύμων Εταιρειών

Άρθρο 12: Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου Ανωνύμων Εταιρειών

Άρθρο 13: Εταιρικό Κεφάλαιο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

Άρθρο 14: Μετατροπή Εταιρικού Κεφαλαίου - Μερίδων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

Άρθρο 15: Διπλή αναγραφή Τιμών

Άρθρο 16: Ευρώ - παρατηρητήριο

Άρθρο 17: Ευρώ - λογότυπος

Άρθρο 18: Διατάξεις Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίων Αξιών

Άρθρο 19: Μετατροπές προστίμων, παραβόλων και χρηματικών ποινών

Άρθρο 20: Πρόστιμο

Άρθρο 21: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-09-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.