Νόμος 2965/01 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 4 του νόμου 2741/1999 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Στους με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση και στους αποσπασμένους υπαλλήλους στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων καταβάλλεται ειδική πρόσθετη αμοιβή, που καθορίζεται κατά κατηγορία με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 38/1986 (ΦΕΚ 12/Α/1986) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Για την καθαριότητα και ευπρεπισμό υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.