Νόμος 2992/02 - Άρθρο 47

Άρθρο 47


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εκ του πάσης φύσεως προσωπικού, το οποίο μετετάγη στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, βάσει των διατάξεων του άρθρου 77 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001) εκείνο το οποίο είχε διαπιστωθεί στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου με διαπιστωτικές πράξεις απόσπασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999), μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδίκαια στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Οι εν λόγω αποφάσεις εκδίδονται με βάση τις ανωτέρω διαπιστωτικές πράξεις απόσπασης του προσωπικού αυτού στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου.

 

Το κατά τα ανωτέρω προσωπικό μετατάσσεται ή μεταφέρεται, ανάλογα με τα προσόντα του, σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχου κλάδου και αν δεν υπάρχει κενή θέση ή αντίστοιχος κλάδος, σε προσωποπαγή θέση ή και σε προσωρινό κλάδο που συνιστώνται αυτοδίκαια με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς.

 

Οι ανωτέρω διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που ήδη κατέχουν.

 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για το λοιπό προσωπικό της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2768/1999 που έχει αυτοδίκαια αποσπασθεί στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.