Νόμος 3013/02 - Άρθρο 14st

Άρθρο 14ΣΤ: Στολή - διακριτικά - ατομικό δελτίο Εθελοντή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη στολή των Εθελοντών αναγράφεται συμμετρικά στο πίσω και άνω μέρος το λογότυπο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ. Για τη δήλωση της ιδιότητας των Εθελοντών οι στολές φέρουν υποχρεωτικά το επίσημο σήμα της Πολιτικής Προστασίας στον αριστερό βραχίονα και το σήμα της Εθελοντικής Οργάνωσης στο δεξιό, όπως, επίσης, στο εμπρόσθιο αριστερό μέρος του στήθους την ένδειξη της κατηγορίας δράσης στην οποία εντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14Β του παρόντος. Η στολή των Εθελοντών πρέπει να πληροί τους κανόνες υγείας και ασφάλειας ανάλογα με τη χρήση, για την οποία προορίζεται.

 

Στις περιπτώσεις βοηθητικών εργασιών ή όπου η στολή δεν είναι αναγκαία, οι Εθελοντές μπορούν να φορούν γιλέκο ή μπουφάν, ανάλογα με την εποχή του έτους, τα οποία θα φέρουν ανάλογα διακριτικά σήματα.

 

2. Κάθε Εθελοντής υποχρεούται κατά την άσκηση των επιχειρησιακών καθηκόντων του να φέρει ατομικό δελτίο Εθελοντή, στο οποίο θα αναφέρεται η σχετική ειδίκευσή του. Κάθε λεπτομέρεια για τον τύπο και το περιεχόμενο του ατομικού δελτίου καθορίζεται με την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος.

 

Το δελτίο συμπληρώνεται και επικαιροποιείται μετά την Ένταξη του εθελοντή στο Μητρώο ανάλογα με την περαιτέρω εκπαίδευση που μπορεί να λαμβάνει.

 

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη στολή, τα διακριτικά, το ατομικό δελτίο Εθελοντή και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

 

4. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος δύνανται να παραχωρούνται δωρεάν κατά χρήση αποσυρθέντα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος σε ενταγμένες στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Εθελοντικές Οργανώσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται στον τομέα της δασοπυρόσβεσης. Με την για οποιονδήποτε λόγο λύση ή διάλυση των Εθελοντικών αυτών Οργανώσεων τα ως άνω οχήματα επιστρέφουν στο Πυροσβεστικό Σώμα με ευθύνη των οργάνων διοίκησής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 118 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.