Νόμος 3213/03

Ν3213/2003: Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3213/2003: Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων, (ΦΕΚ 309/Α/2003), 31-12-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Υπόχρεοι σε δήλωση

Άρθρο 2: Περιεχόμενο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Άρθρο 2Α: Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων

Άρθρο 3: Όργανα και διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

Άρθρο 3Α: Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Άρθρο 3B: Λειτουργία της Επιτροπής

Άρθρο 4: Παράνομος πλουτισμός

Άρθρο 5: Προσφορά για άσκηση επιρροής

Άρθρο 6: Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης

Άρθρο 6Α

Άρθρο 7: Παρακώλυση ελέγχου - Μη σύννομη δημοσίευση δήλωσης

Άρθρο 8: Απαγόρευση συμμετοχής σε εταιρεία με έδρα στην αλλοδαπή για πολιτικά πρόσωπα, απαγορεύσεις συμμετοχής σε εταιρείες με έδρα μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Άρθρο 9: Γενικές ποινικές διατάξεις

Άρθρο 10: Ποινική διαδικασία

Άρθρο 11: Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 12: Καταλογισμός

Άρθρο 13: Περιορισμοί διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών

Άρθρο 14: Ειδικές ρυθμίσεις για το σώμα επιθεωρητών - ελεγκτών δημόσιας διοίκησης και άλλες κατηγορίες ελεγχόμενων προσώπων

Άρθρο 15: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 19: Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 24-12-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.