Νόμος 3257/04 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρέχεται το δικαίωμα εξαγοράς του υπολοίπου των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους, σε αυτούς που οποτεδήποτε τελούν σε ανυποταξία, καθώς και σε όσους βρίσκονται νόμιμα εκτός Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι συμπληρώνουν το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τη στρατολογική νομοθεσία, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ειδικές Δυνάμεις και αφού προηγουμένως εκπληρώνουν χρόνο στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης τουλάχιστον ίσο με αυτόν της εκάστοτε προβλεπόμενης βασικής εκπαίδευσης οπλίτη.

 

2. Το χρηματικό ποσό της εξαγοράς κάθε μήνα στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν μπορεί να είναι λιγότερο των εκάστοτε καταβαλλόμενων καθαρών μηνιαίων αποδοχών σε νεοκατατασσόμενο επαγγελματία οπλίτη. Το ποσό αυτό καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

3. Το αξιόποινο της ανυποταξίας όσων εμπίπτουν στην παράγραφο 1 εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι σχετικές συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου Στρατιωτικού Δικαστηρίου.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου αυτού, οι όροι και προϋποθέσεις τμηματικής καταβολής του ποσού της εξαγοράς του υπολοίπου της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.