Νόμος 3270/04 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης εποπτεύει τα εξής νομικά πρόσωπα:

 

α) τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού,

β) τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,

γ) το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος,

δ) την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία μετονομάζεται σε Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία,

ε) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εκ της υφιστάμενης νομοθεσίας εποπτεύονται από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και

στ) τις εταιρείες και κάθε είδους επιχειρήσεις, στις οποίες τα άνω νομικά πρόσωπα είναι αποκλειστικοί μέτοχοι ή μέτοχοι πλειοψηφίας.

 

2. Η εποπτεία επί των ως άνω νομικών προσώπων ασκείται κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.