Νόμος 3305/05

Ν3305/2005: Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3305/2005: Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, (ΦΕΚ 17/Α/2005), 27-01-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Γενικές αρχές

Άρθρο 2: Μέθοδοι και συναφείς τεχνικές

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Προϋποθέσεις εφαρμογής των μεθόδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Άρθρο 5: Ενημέρωση και συναινέσεις

 

Κεφάλαιο Β: Διάθεση γεννητικού υλικού

 

Άρθρο 6: Αριθμός μεταφερόμενων ωαρίων και γονιμοποιημένων ωαρίων

Άρθρο 7: Κρυοσυντήρηση

Άρθρο 8: Διάθεση γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων

Άρθρο 9: Ειδικοί περιορισμοί

Άρθρο 10: Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση

Άρθρο 11: Έρευνα που δεν οδηγεί σε εγκυμοσύνη

Άρθρο 12: Έρευνα που οδηγεί σε εγκυμοσύνη

Άρθρο 13: Παρένθετη μητρότητα

 

Κεφάλαιο Γ: Διακίνηση γεννητικού υλικού

 

Άρθρο 14: Διακίνηση

Άρθρο 15: Ιχνηλασιμότητα

 

Κεφάλαιο Δ: Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζες Κρυοσυντήρησης

 

Άρθρο 16: Ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Άρθρο 17: Ίδρυση και λειτουργία Τραπεζών Κρυοσυντήρησης

Άρθρο 18: Κοινοποίηση εξαιρετικών συμβάντων

 

Κεφάλαιο Ε: Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

 

Άρθρο 19: Σύσταση - Αποστολή - Νομική φύση

Άρθρο 20: Αρμοδιότητες της Αρχής

Άρθρο 21: Συγκρότηση της Αρχής

Άρθρο 22: Λειτουργία της Αρχής

Άρθρο 23: Κωλύματα ασυμβίβαστα μελών της Αρχής

Άρθρο 24: Υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών της Αρχής

Άρθρο 25: Γραμματεία της Αρχής

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Κυρώσεις

 

Άρθρο 26: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 27: Διοικητικές κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Ζ: Ασφαλιστικές διατάξεις

 

Άρθρο 28: Ασφαλιστική κάλυψη

 

Κεφάλαιο Η: Τελικές - μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 29: Έναρξη λειτουργίας της Αρχής

Άρθρο 30: Υπάρχουσες Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζες Κρυοσυντήρησης

Άρθρο 31: Καταργούμενη διάταξη

Άρθρο 32

Άρθρο 33: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 26-01-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.