Νόμος 3335/05 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση Υπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης συνιστάται Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (Πετρελαιοειδών Προϊόντων), αποκαλούμενη στο εξής Διεύθυνση, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και εντάσσεται, ως περίπτωση κ)β', στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 381/1989 Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 168/Α/1989).

 

2. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζονται η διάρθρωση της Διεύθυνσης σε Τμήματα, η αποστολή και οι αρμοδιότητες αυτών, ο αριθμός των οργανικών θέσεων της Διεύθυνσης και των Τμημάτων της κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ο τρόπος στελέχωσή τους, καθώς και η επιλογή των προϊσταμένων, κατά κλάδο και βαθμό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.