Νόμος 3370/05 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Καθεστώς απασχόλησης Αντιπροέδρων Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003) προστίθεται εδάφιο ε' ως εξής:

 

{ε. Ένας από τους δύο Αντιπροέδρους του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας διορίζεται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Το ύψος των αποδοχών αυτού του Αντιπροέδρου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στον ανωτέρω Αντιπρόεδρο καταβάλλεται οικογενειακή παροχή σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), καθώς και επίδομα εορτών και αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 3205/2003. Οι διατάξεις αυτού του εδαφίου εφαρμόζονται από την 01-01-2005.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.