Νόμος 3388/05 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του νόμου 2721/1999 (ΦΕΚ 112/Α/1999), η οποία παρατάθηκε με το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 2943/2001 (ΦΕΚ 203/Α/2001), το άρθρο 14 παράγραφος 11 του νόμου [Ν] 3038/2002 (ΦΕΚ 180/Α/2002) και την κοινή απόφαση [Α] 196445/16-12-2002 (ΦΕΚ 153/Β/2002) των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, το άρθρο 60 του νόμου [Ν] 3160/2003 (ΦΕΚ 165/Α/2003) και την κοινή απόφαση 170260/27-11-2003 (ΦΕΚ 1826/Β/2003) των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, καθώς και το άρθρο 18 παράγραφος 1 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004), σχετικά με τη δύναμη των βαθμοφόρων της Ελληνικής Αστυνομίας, που διατίθεται γα την ενίσχυση της Υπηρεσίας Εξωτερικής φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης Υπουργείου Δικαιοσύνης, παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

2. Οι προθεσμίες της παραγράφου 12 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 3038/2002, οι οποίες παρατάθηκαν με το άρθρο 60 παράγραφος 5 του νόμου [Ν] 3160/2003 και με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του νόμου 3242/2004, σχετικά με τις μεταγωγές κρατουμένων από την Ελληνική Αστυνομία, παρατείνονται από τότε που έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.