Νόμος 3475/06

Ν3475/2006: Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3475/2006: Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 146/Α/2006), 13-07-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Σκοπός - διάρθρωση

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Διάρθρωση

Άρθρο 3: Μετονομασία των Ενιαίων Λυκείων

 

Κεφάλαιο Β: Επαγγελματικά λύκεια

 

Άρθρο 4: Οργάνωση - Λειτουργία - Περιεχόμενο Σπουδών

Άρθρο 5: Φοίτηση - Εγγραφή

Άρθρο 6: Τίτλοι σπουδών - Ισοτιμία - Επαγγελματικά δικαιώματα

Άρθρο 7: Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Άρθρο 8: Ίδρυση - κατάργηση - μετατροπή - συγχώνευση

Άρθρο 9: Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια

 

Κεφάλαιο Γ: Επαγγελματικές σχολές

 

Άρθρο 10: Οργάνωση - Λειτουργία - Περιεχόμενο Σπουδών

Άρθρο 11: Φοίτηση - Εγγραφή

Άρθρο 12: Τίτλοι σπουδών - Επαγγελματικά δικαιώματα

Άρθρο 13: Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές

Άρθρο 14: Ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, μετατροπή, προσθήκη - κατάργηση ειδικοτήτων

 

Κεφάλαιο Δ: Εργαστήρια - γραφεία εκπαίδευσης - Σιβιτανίδειος δημόσια σχολή τεχνών και επαγγελμάτων

 

Άρθρο 15: Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα

Άρθρο 16: Γραφεία Εκπαίδευσης

Άρθρο 17: Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

 

Κεφάλαιο Ε: Εξουσιοδοτικές - μεταβατικές - καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 18: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 19: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 20: Θέματα εκπαιδευτικών μουσικής

Άρθρο 21: Θέματα προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 22: Λοιπές ρυθμίσεις

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Ισχύς

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-07-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.