Νόμος 3479/06

Ν3479/2006: Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελματικών ενώσεων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3479/2006: Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελματικών ενώσεων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 152/Α/2006), 19-07-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Επαγγελματικές ενώσεις

 

Άρθρο 1

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Θέματα διοικητικής οργάνωσης - λειτουργίας του επαγγελματικού ποδοσφαίρου

 

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Όργανα των ενώσεων επαγγελματικού ποδοσφαίρου - Συγκρότηση - αρμοδιότητες αυτών

 

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Σύσταση υπηρεσιών

 

Άρθρο 10

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Κανονισμοί των ενώσεων

 

Άρθρο 11

 

Κεφάλαιο Έκτο: Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων

 

Άρθρο 12: Οικονομικά θέματα

 

Κεφάλαιο Έβδομο: Επαγγελματικό ποδόσφαιρο

 

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

 

Κεφάλαιο Όγδοο: Επαγγελματική καλαθοσφαίριση

 

Άρθρο 17

 

Κεφάλαιο Ένατο: Επαγγελματική πετοσφαίριση

 

Άρθρο 18

Άρθρο 19

 

Κεφάλαιο Δέκατο: Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα

 

Άρθρο 20

 

Κεφάλαιο Ενδέκατο: Ρυθμίσεις αφορώσες τους αθλητές

 

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

 

Κεφάλαιο Δωδέκατο: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων

 

Άρθρο 28

 

Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο: Τελικές - μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 29: Μεταβατικές -Τελικές διατάξεις

Άρθρο 30: Σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής

Άρθρο 31: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 32: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 18-07-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.