Νόμος 3489/06 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Συμβουλευτική Επιτροπή Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Ανώνυμη Εταιρεία συνεπικουρείται στο έργο του από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ανάπτυξης της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, η οποία λειτουργεί χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση ως συμβουλευτικό όργανο.

 

2. Η Επιτροπή συγκροτείται από δεκαπέντε μέλη τα οποία διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης. Στην Επιτροπή μετέχουν ένας εκπρόσωπος από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, ένας εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, ένας εκπρόσωπος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ένας εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ένας εκπρόσωπος από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος από το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, ένας εκπρόσωπος από την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, ένας εκπρόσωπος από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας), ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος από την εταιρεία με την επωνυμία Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης και ένας εκπρόσωπος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Τα μέλη της Επιτροπής να προέρχονται από τον επιχειρηματικό, τον επιστημονικό - τεχνικό και τον ερευνητικό χώρο, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό και πρέπει να διακρίνονται για τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία τους επί θεμάτων που ορίζονται από το σκοπό της Εταιρείας. Η θητεία των μελών της Επιτροπής της είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά. Τα λειτουργικά έξοδα της Επιτροπής, όπως ενδεικτικά τα έξοδα μετακίνησης των μελών, αναλώσιμα υλικά - γραφική ύλη κ.λ.π., βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Ανώνυμης Εταιρείας.

 

3. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε έξι μήνες και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου της ή μετά από αίτημα του διοικητικού συμβουλίου ή του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης. Η γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Επιτροπής διενεργείται από τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4180/2013 (ΦΕΚ 182/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.