Νόμος 3492/06 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ειδικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δημοσιονομικός Ελεγκτής, ο οποίος βαθμολογείται στις εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας με βαθμό κάτω του 7 επί 2 συνεχόμενα έτη, παύεται από τα συγκεκριμένα καθήκοντά του και στερείται του τίτλου του Ελεγκτή, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

2. Δημοσιονομικός Ελεγκτής ή άλλος υπάλληλος, που μεταφέρθηκε ή μετατάχθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τοποθετήθηκε στις Διευθύνσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εάν κατά την πρώτη διετία βαθμολογηθεί στις εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας με βαθμό κατώτερο του 7 μεταφέρεται ή μετατάσσεται αυτοδίκαια στον κλάδο από τον οποίο προέρχεται. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κενή οργανική θέση στον κλάδο αυτόν, δημιουργείται προσωποπαγής θέση, η οποία καταργείται μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου. Για την αυτοδίκαιη μεταφορά ή μετάταξη της παραγράφου αυτής εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.