Νόμος 3627/07 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 20 παράγραφος 4 εδάφιο β' του νόμου 3370/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η απόσπαση αυτή δεν αναιρεί τα μισθολογικά και συναφή προς αποδοχές δικαιώματα, όπως και την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας κ.λ.π., που έχουν θεσπιστεί για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας τους στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων να λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.