Νόμος 3687/08 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006), προστίθεται περίπτωση ι)β', ως εξής:

 

{ι)β) Οι αποφάσεις ορισμού των μελών των επιτροπών των Διευθύνσεων Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων και Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που συγκροτούνται σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο και αφορούν στην οργάνωση και στη διεξαγωγή των εισιτηρίων εξετάσεων και του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, ως και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και των επιτροπών και των συμβουλίων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο των Διευθύνσεων Εφαρμογής Προγραμμάτων Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού και Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.}

 

2. Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών του εδαφίου β' της παραγράφου 6, του άρθρου 3 του νόμου 3255/2004 (ΦΕΚ 138/Α/2004), που έχουν ήδη καταβληθεί σε μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίων πλήρους απασχόλησης, παράλληλα με τις αποδοχές της κύριας θέσης τους, θεωρούνται ότι έχουν καταβληθεί νομίμως και δεν αναζητούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.