Νόμος 3697/08 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Ειδικά συνεργεία προληπτικού ελέγχου εφαρμογής φορολογικών διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στους συντονιστές - επόπτες των ειδικών συνεργείων για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεων, καθώς επίσης και στους υπαλλήλους που συμμετέχουν στα συνεργεία αυτά, καταβάλλεται κατ' αποκοπή αποζημίωση, που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) ή οποιασδήποτε ειδικής διάταξης, όπως κάθε φορά ισχύουν, εφόσον εργάζονται εκτός των ωρών εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών.

 

Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται από 01-08-2007.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.