Νόμος 3698/08

Ν3698/2008: Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3698/2008: Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 198/Α/2008), 02-10-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Ρύθμιση θεμάτων ζωικής παραγωγής

 

Άρθρο 1: Ζωοτροφές

Άρθρο 2: Επιτροπές σταυλισμού

Άρθρο 3: Τροποποίηση της με αριθμό ΗΠ/15393/2332/2002 κοινής υπουργικής απόφασης

Άρθρο 4: Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 5: Αποστάσεις κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 6: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 7: Κέντρο Εφαρμοσμένης Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων

 

Μέρος Δεύτερο: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

 

Άρθρο 8: Κατάργηση Οργανισμού Αντασφάλισης και Συντονισμού

Άρθρο 9: Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι

Άρθρο 10

 

Μέρος Τρίτο: Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος

 

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Επιβολή ειδικής εισφοράς στο κρέας και στα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης τυροκομικά προϊόντα

Άρθρο 13: Καταβολή ειδικής εισφοράς στο γάλα

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16: Σύσταση θέσεων

 

Μέρος Τέταρτο: Ρύθμιση κτηνιατρικών θεμάτων

 

Άρθρο 17: Διάθεση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

Άρθρο 18: Συνταγή κτηνιατρικών φαρμάκων για ζώα τα οποία παράγουν τρόφιμα

Άρθρο 19: Κτηνιατρικά Γραφεία για τα παραγωγικά ζώα

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Άδειες λιανικής πώλησης

Άρθρο 22: Κυρώσεις

Άρθρο 23

Άρθρο 24

 

Μέρος Πέμπτο: Ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 25

Άρθρο 26: Σύσταση Υπηρεσιών

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30: Ρύθμιση θεμάτων Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Άρθρο 31: Παράταση προθεσμιών

Άρθρο 32: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Άρθρο 33

Άρθρο 34: Συμπλήρωση του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 284/1961

Άρθρο 35: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων

Άρθρο 36

Άρθρο 36Α

Άρθρο 37: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 38: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 26-09-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.