Νόμος 3730/08 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προτελευταία παράγραφος του άρθρου 129 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το οικονομικό κίνητρο του άρθρου 63 παράγραφος 6 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006) εξακολουθεί να καταβάλλεται στο μεταφερόμενο στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου προσωπικό του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και η καταβολή του επεκτείνεται από 01-08-2008 και στο προσωπικό του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου τους δικηγόρους - νομικούς συμβούλους του, καθώς και τους ιατρούς και οδοντιάτρους αυτού, με τριετή θητεία.}

 

2. Μετά το άρθρο 21 του νόμου 3342/2005 προστίθεται άρθρο 21Α ως εξής:

 

{Άρθρο 21Α: Κέντρο Γραπτού Τύπου

 

Στο Κέντρο Γραπτού Τύπου, όπως αυτό εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα υπ' αριθμόν 12 της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3342/2005, επιτρέπεται η χρήση γραφείων και υπηρεσιών Διοίκησης και εξαιρείται από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης (νόμος 960/1979, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα προεδρικά διατάγματα 230/1993 και [ΠΔ} 111/2004).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.