Νόμος 3730/08 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 8 του άρθρου 50 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005) καταργείται και τίθεται σε ισχύ η διάταξη του εδαφίου γ)γ' της περίπτωσης η' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005). Καταργείται επίσης η γενόμενη αναρίθμηση του επόμενου εδαφίου δ)δ'.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.