Νόμος 3818/10

Ν3818/2010: Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3818/2010: Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 17/Α/2010), 16-02-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Προστασία Δασών και Δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής

 

Άρθρο 1: Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών

Άρθρο 2: Εξαιρέσεις

Άρθρο 3: Γεωγραφικές συντεταγμένες γηπέδων και κτισμάτων

Άρθρο 4: Σύστημα τηλεπισκόπησης χαρτογράφησης

Άρθρο 5: Επιτάχυνση της διαδικασίας κύρωσης δασικών χαρτών Νομού Αττικής

 

Κεφάλαιο Β: Σύσταση υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 6: Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Άρθρο 7: Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων

Άρθρο 8: Κτηματογράφηση και σύνταξη δασικού χάρτη σε περίπτωση πυρκαγιάς

Άρθρο 9: Κατάργηση διατάξεων

Άρθρο 10

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 12-02-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.