Νόμος 3833/10

Ν3833/2010: Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3833/2010: Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης, (ΦΕΚ 40/Α/2010), 15-03-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Μέτρα για τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και εισοδηματική πολιτική έτους 2010

 

Άρθρο 1: Μείωση αποδοχών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Άρθρο 2: Ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών

Άρθρο 3: Εισοδηματική πολιτική έτους 2010

Άρθρο 4: Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας

Άρθρο 5: Έκτακτη οικονομική εισφορά στα φυσικά πρόσωπα με μεγάλο εισόδημα

 

Κεφάλαιο Β: Μείωση ορίων υπερωριακής απασχόλησης, δαπανών μετακίνησης και αμοιβών συμμετοχής σε συλλογικά όργανα

 

Άρθρο 6: Μείωση ορίων υπερωριακής απασχόλησης

Άρθρο 7: Μείωση αμοιβών για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα

Άρθρο 8: Λοιπές μισθολογικές ρυθμίσεις

Άρθρο 9: Δαπάνες μετακινήσεων

 

Κεφάλαιο Γ: Περιορισμός προσλήψεων

 

Άρθρο 10: Αναστολή προσλήψεων για το έτος 2010

Άρθρο 11: Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013

 

Κεφάλαιο Δ: Αναπροσαρμογή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και ειδικών φόρων κατανάλωσης - Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας

 

Άρθρο 12: Αναπροσαρμογή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 13: Ειδικός φόρος κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού

Άρθρο 14: Ειδικός φόρος κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης

Άρθρο 15: Ειδικός φόρος κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων

Άρθρο 17: Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας

 

Κεφάλαιο Ε: Προγράμματα απασχόλησης των ανέργων και πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών

 

Άρθρο 18: Προγράμματα απασχόλησης ανέργων

Άρθρο 19: Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών

Άρθρο 20: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-03-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.