Νόμος 3852/10 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Κοινότητες - Όργανα διοίκησης κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όργανα των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων, με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, είναι:

 

α) Το συμβούλιο της κοινότητας.

 

β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας.

 

2. Το συμβούλιο της κοινότητας αποτελείται από 5 μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 301 - 2.000 κατοίκους, από 7 μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 2.001 - 10.000 κατοίκους, από 11 μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 10.001 - 50.000 κατοίκους και από 15 μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 50.001 και άνω κατοίκους.

 

3. Όργανο των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως 300 κατοίκους είναι ο πρόεδρος της κοινότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.