Νόμος 3852/10 - Άρθρο 97

Άρθρο 97: Υπηρεσιακές μονάδες δήμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι συνιστώμενοι δια του παρόντος δήμοι και στο πλαίσιο κατάρτισης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας και της Συγκρότησης των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κυρωτικού νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007), υποχρεούνται μέχρι 31-12-2012 να περιλάβουν, στους ανωτέρω οργανισμούς, και υπηρεσιακές μονάδες με τα ακόλουθα αντικείμενα:

 

α) Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

 

β) Οικονομική υπηρεσία

 

γ) Τεχνική υπηρεσία

 

δ) Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 

ε) Διαφάνειας

 

στ) Νομικής υποστήριξης

 

ζ)Διοίκησης - Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

 

η) Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

 

θ) Περιβάλλοντος - Πολιτικής Προστασίας

 

ι) Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και

 

ι)α) Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, εφόσον ασκούνται αντίστοιχες Αρμοδιότητες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.