Νόμος 3853/10 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3816/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της παραγράφου 26 περίπτωση α' του άρθρου 10 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010), διαμορφώνονται ως εξής:

 

{Η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα δύναται να προσκομιστεί μέχρι την 30-07-2010. Η προθεσμία καταβολής του προβλεπόμενου από την παράγραφο 4 ποσού παρατείνεται μέχρι την 10-08-2010.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της παραγράφου 26 περίπτωση β' του άρθρου 10 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010), διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα δύναται να προσκομιστεί μέχρι την 30-07-2010.}

 

3. Η παράταση των παραπάνω προθεσμιών για την προσκόμιση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που επέρχεται με τις προηγούμενες παραγράφους ισχύει αναδρομικά από την 31-05-2010.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.