Νόμος 3891/10 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Είσπραξη προστίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιβάτες που διακινούνται με σιδηροδρομικά οχήματα από την Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία υποχρεούνται να καταβάλλουν το νόμιμο κατά περίπτωση κόμιστρο της αντίστοιχης διαδρομής, και να φυλάσσουν το αποδεικτικό καταβολής, όταν τούτο εκδίδεται, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής και να το επιδεικνύουν όταν τους το ζητήσει ο αρμόδιος ελεγκτής. Ειδικά για τις περιπτώσεις του σιδηροδρομικού δικτύου που οι σιδηροδρομικοί σταθμοί εξυπηρετούνται αποκλειστικά από ακυρωτικά μηχανήματα, οι επιβάτες υποχρεούνται όπως φυλάσσουν και επιδεικνύουν εισιτήριο νόμιμα ακυρωμένο κατά το χρόνο παραμονής τους εντός των σιδηροδρομικών σταθμών στο χώρο μετά τα ακυρωτικά μηχανήματα.

 

2. Σε όσους δεν επιδεικνύουν το αποδεικτικό καταβολής κομίστρου ή νόμιμα ακυρωμένο εισιτήριο, καθώς και σε όσους παραλείπουν να καταβάλουν το νόμιμο κόμιστρο επιβάλλεται το κατά περίπτωση προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις νόμου ή κανονιστικών πράξεων πρόστιμο, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του 50% του εκάστοτε νόμιμου κομίστρου της αντίστοιχης διαδρομής.

 

3. Αρμόδια για τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου και για την επιβολή του προστίμου είναι η Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία. Η επιβολή των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις προστίμων, καθώς και η βεβαίωση αυτών σε περίπτωση μη καταβολής τους από τον επιβάτη, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1214/1981 (ΦΕΚ 286/Α/1981). Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία επιβολής του προστίμου και βεβαίωσης αυτού δύνανται να ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

4. Στους διακινούμενους με σιδηροδρομικά οχήματα στο προαστιακό σιδηροδρομικό δίκτυο εντός της περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, για το ύψος του προστίμου, τη διαδικασία και τα όργανα επιβολής του προστίμου, καθώς και τη βεβαίωση αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν τα ήδη προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1214/1981.

 

5. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο εξακολουθούν να ισχύουν και εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις που αφορούν καθορισμό και είσπραξη προστίμων για διακίνηση με σιδηροδρομικά οχήματα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.