Νόμος 3905/10 - Άρθρο 48

Άρθρο 48


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος μπορεί να ιδρύονται γραφεία του Επιμελητηρίου και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και στελέχωσης των γραφείων αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

2. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2081/1992, όπως ισχύει, ισχύει και προκειμένου περί του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Όπου στη διάταξη αυτή αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης, νοείται ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3Ζ του νόμου 2081/1992 που προστέθηκε με το άρθρο 22 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005) ισχύει και προκειμένου περί του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.