Νόμος 4081/12 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 11 του νόμου 3492/2006 καταργείται.

 

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 17 του νόμου 3492/2006 καταργούνται.

 

3. Από το νόμο 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/2008) περί σύστασης της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς καταργούνται τα κάτωθι:

 

α) το άρθρο 7, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011), και

β) το άρθρο 8.

 

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο 1 της κοινής υπουργικής απόφασης 41637/ΔΙΟΕ769/08-12-2000 (ΦΕΚ 1502/Β/2000) και το άρθρο 32 του νόμου 3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α/2006).

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου 3728/2008 καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.