Νόμος 4138/13

Ν4138/2013: Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4138/2013: Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 72/Α/2013), 19-03-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Άρθρο 7

 

Κεφάλαιο Ε: Ρυθμίσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Άρθρο 8

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Άρθρο 9

 

Κεφάλαιο Ζ: Ρυθμίσεις Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

 

Άρθρο 10

 

Κεφάλαιο Η: Ρυθμίσεις Υπουργού Επικρατείας

 

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-03-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.