Νόμος 4144/13 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Θέματα προσωπικού Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όσοι, σύμφωνα με οριστικούς πίνακες προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, προβλέπονται ως διοριστέοι στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Οργανισμός Εργατικής Εστίας και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, που καταργήθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου 4046/2012, όπως ισχύει, θεωρούνται ως διοριστέοι στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

2. Όσοι, δυνάμει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, κρίνεται ότι πρέπει να προσληφθούν στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Οργανισμός Εργατικής Εστίας και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, που καταργήθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου 4046/2012, όπως ισχύει, προσλαμβάνονται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

3. Όσοι απέκτησαν το δικαίωμα να προσληφθούν αναγκαστικά στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Οργανισμός Εργατικής Εστίας και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, τα οποία καταργήθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου 4046/2012, με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998) προσλαμβάνονται αναγκαστικά από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.