Νόμος 4144/13 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Εναρμόνιση ασφαλιστικών εισφορών Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/2005 όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 9)α του άρθρου 116 του νόμου [Ν] 4072/2012, ενοποιούνται και αντικαθίστανται ως περίπτωση β' και οι περιπτώσεις γ', δ', ε' και στ', αναριθμούνται σε γ', δ' και ε', αντίστοιχα, ως εξής:

 

{β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανώνυμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.