Νόμος 4144/13 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Απόσπαση για γραμματειακή υποστήριξη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, αποσπώνται υπάλληλοι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών για χρονικό διάστημα έως δύο ετών για τη γραμματειακή υποστήριξη των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας. Η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται για δύο έτη, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Οι εν λόγω υπάλληλοι εξακολουθούν να λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού κλιμακίου της οργανικής τους θέσης, με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, από τους φορείς από τους οποίους προέρχονται.

 

2. Για τη γραμματειακή υποστήριξη των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας και ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, υπάλληλοι από Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού για χρονικό διάστημα έως δύο ετών. Οι αποσπάσεις αυτές μπορούν να παρατείνονται για δύο έτη ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Οι εν λόγω υπάλληλοι εξακολουθούν να λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού κλιμακίου της οργανικής τους θέσης από το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, από τους φορείς από τους οποίους προέρχονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.