Νόμος 4199/13 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Κανόνες λειτουργίας υπεραστικών σταθμών λεωφορείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής καθορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων που είναι εντεταγμένοι στο δημόσιο δίκτυο υπεραστικών μεταφορών, ώστε να διασφαλίζεται:

 

α) η συνεχής και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων,

β) η απρόσκοπτη και με ίσους όρους πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους όλων των φορέων που εκτελούν δημόσιες υπεραστικές μεταφορές επιβατών,

γ) η πρόσβαση και εξυπηρέτηση των επιβατών.

 

2. Οι φορείς που έχουν αναλάβει την εκμετάλλευση και λειτουργία σταθμών υπεραστικών λεωφορείων του δημοσίου δικτύου έχουν υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας που θέτει η Ρυθμιστική Αρχή, να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό και να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

 

3. Η Ρυθμιστική Αρχή καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας των ιδιωτικών σταθμών υπεραστικών λεωφορείων, ώστε να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

 

4. Την εποπτεία των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, οι οποίες επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των κειμένων διατάξεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.